Zvetsit Clen 5 minut

Jak se do formuláře bezpečně přihlásit K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům a datum narození. Sečíst se musejí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik půlnoc z Studenti a pedagogové mohou nominovat své favority do Sčítání zajišťuje Český statistický úřad a děkuje Vám za to, že se ho zúčastníte! Dále postupujte dle uvedených pokynů.

Zapojte se do Sčítání Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt.

Zvetsit Clen 5 minut

Sečíst se musejí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik půlnoc z Jinými slovy, každý, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt, se sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství.

Nezaleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.

Tyká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

Zvetsit Clen 5 minut

Pokud tedy bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset sčítání formulář vyplnit. V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

Zvetsit Clen 5 minut

Sečtěte se online Sčítání začne o půlnoci z pátku Mimo území Česka nebude možné využít tištěné formuláře, ale od Jak Zvetsit Clen 5 minut do formuláře bezpečně přihlásit K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům a datum narození.

Dále postupujte dle uvedených pokynů.

Zvetsit Clen 5 minut

Vyplnění formuláře je snadné Elektronický sčítací formulář je stručný, uživatelsky přívětivý a obsahuje mnoho návodných vysvětlivek. Formulář za Vás může vyplnit i jiný člen domácnosti Pokud nebudete mít možnost se sečíst sami, může za Vás údaje vyplnit jiný člen Vaší domácnosti, kterému sdělíte vše potřebné pro vyplnění.

Zvetsit Clen 5 minut

Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi 10 minut a druhé časti zhruba 5 minut za jednu osobu. Podrobnější informace naleznete na www.

Zvetsit Clen 5 minut

Sčítání zajišťuje Český statistický úřad a děkuje Vám za to, že se ho zúčastníte!