Zvyste krevni obeh genitalii u muzu, Jak zvýšit krevní oběh v penisu

O kategorii výše Několik věcí, které jsou spojeny s mužností a jejich zdravím. Onemocnění mozku a míchy. Nízký testosteron snižuje produkci oxidu dusnatého, snižuje libido.

Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Vitaros a k čemu se používá Přípravek Vitaros se používá k léčbě erektilní dysfunkce ED u mužů starších 18 let.

Zvyste krevni obeh genitalii u muzu

ED je neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečnou erekci pro pohlavní styk. Existuje několik příčin ED, včetně ED způsobené léky, které můžete užívat v souvislosti s jiným onemocněním, špatný krevní oběh v penisu, poškození nervů, psychické problémy, nadměrné kouření nebo pití alkoholu a hormonální problémy.

ED je často způsobena více než jednou příčinou. Léčba ED zahrnuje změnu medikace podávání lékůpokud užíváte léky, které způsobují ED, dále předpis léků, zdravotnických prostředků, které podporují erekci, dále chirurgické zákroky upravující průtok krve do penisu, penilní implantáty a také psychologické poradenství. Po aplikaci přípravku Vitaros dojde k nástupu erekce během 5 až 30 minut.

Nemáte přestat užívat žádné léky na předpis, pokud to nedoporučí Váš lékař. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitaros používat Nepoužívejte přípravek Vitaros: jestliže jste alergický na alprostadil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Sdílejte tento článek

Není známo, zda může dojít k poškození kondomů vyrobených z jiných materiálů. Současné použití přípravku Vitaros s jinými léky používanými k léčbě erektilní dysfunkce nebylo studováno. Proto, pokud užíváte jiné léky na ED, nekombinujte je s přípravkemVitaros, neboť se mohou objevit závratě, mdloby a abnormálně dlouhá erekce.

Přípravek Vitaros nebyl testován pro použití s penilními, implantáty nebo s léky, které slouží k uvolnění hladkých svalů, jako je papaverin; léky používané k navození erekce, jako jsou alfablokátory např.

Ví někdo jakékoliv

Pokud jsou použity v kombinaci, je zde nebezpečí priapismu bolestivá, abnormálně dlouhá erekce. Ačkoliv to nebylo předmětem studie, je možné, že přípravek Vitaros může mít snížený efekt, pokud je používán v kombinaci s Zvyste krevni obeh genitalii u muzu k léčbě vysokého krevního tlaku a s léky k potlačení chuti k jídlu. Pokud užíváte léky k prevenci vzniku krevních sraženin, nepoužívejte přípravek Vitaros, protože se může zvýšovat riziko krvácení nebo objevovat krev v moči.

Použití přípravku Vitaros v kombinaci s léky na vysoký krevní tlak může zvýšit příznaky závratí a mdloby, zvláště u starších pacientů. Těhotenství, kojení a plodnost Nejsou žádné údaje o použití přípravku Vitaros u těhotných žen. Těhotné ženy nemají být vystaveny působení přípravku Vitaros.

Nedoporučuje se používání přípravku Vitaros v období kojení.

Nejhledanější nemoci

Není známo, zda má používání přípravku Vitaros vliv na mužskou plodnost. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Vitaros může vyvolat závratě nebo mdloby. Jednu až dvě hodiny po aplikaci přípravku neřiďte Clen Mimits podle jmen neobsluhujte stroje. Jak se přípravek Vitaros používá Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Vitaros je k dispozici ve dvou silách mikrogramů a mikrogramů alprostadilu ve mg krému.

Account Options

Přípravek Vitaros má být použit v případě potřeby dosažení erekce. Každý aplikátor AccuDose přípravku Vitaros je určen pouze k jednorázovému použití a poté má být řádně zlikvidován. Doporučená dávka přípravku je: Na erekci: počáteční dávka má být doporučena lékařem.

Neupravujte si sami dávku. Promluvte si se svým lékařem, který Vás poučí o správné technice aplikace a použití. Neaplikujte přípravek Vitaros více než krát týdně a pouze jednou za 24 hodin.

Zvyste krevni obeh genitalii u muzu

K nástupu účinku dojde během 5 až 30 minut po aplikaci. Účinek přetrvává asi 1 až 2 hodiny. Délka erekce může být u každého pacienta odlišná. Přípravek Vitaros aplikujte na špičku penisu v místě vyústění močové trubice podle následujících pokynů asi 5 až 30 minut před plánovaným pohlavním stykem: Před aplikací přípravku Vitaros si umyjte ruce.

Související dotazy z poradny

Roztrhněte sáček v horní části a vyjměte aplikátor AccuDose. Odložte sáček pro pozdější uložení použitého aplikátoru AccuDose. Odstraňte kryt z aplikátoru AccuDose. Uchopte špičku penisu jednou rukou, tak abyste dosáhli rozšíření vyústění močové trubice na špičce penisu.

Zvyste krevni obeh genitalii u muzu

Poznámka: pokud není penis obřezaný, je třeba před aplikací stáhnout předkožku. Přidržte ústí aplikátoru AccuDose mezi prsty a umístěte jeho hrot k ústí močové trubice na penisu a opatrně zatlačte na píst palcem nebo prstem dokud není vytlačen všechen krém z aplikátoru AccuDose především do ústí močové trubice a na okolní kůži. Poznámka: Nevkládejte hrot aplikátoru AccuDose do ústí močové trubice. Držte penis ve vzpřímené poloze po dobu asi 30 sekund, aby krém mohl proniknout.

Pravděpodobně zůstane na penisu část krému, který se nevejde do ústí močové trubice na penisu. Toto množství krému se navíc bude lišit v závislosti na pacientovi a není neobvyklé, že téměř polovina dávky zůstane na okraji ústí močové trubice.

Zvyste krevni obeh genitalii u muzu

Nepoužívejte další aplikátor AccuDose k doplnění množství krému, který není vtlačen do ústí močové trubice. Případný přebytek krému zakrývající ústí močové trubice, může být jemně vetřen koncem prstu dovnitř močové trubice a na kůži obklopující místo aplikace. Pamatujte si, že každá dávka přípravku Vitaros je určena pouze pro jednorázové použití.

Zvyste krevni obeh genitalii u muzu

Nasaďte kryt aplikátoru AccuDose a vložte do otevřeného sáčku a zlikvidujte v souladu s místními požadavky. Přípravek Vitaros může dráždit oči. Umyjte si ruce po použití přípravku Vitaros.

1. Patient Education Cardiovascular System CZ

Děti a dospívající Přípravek Vitaros není určen pro děti a dospívající do 18 let. Jestliže jste použil více přípravku Vitaros, než jste měl Nebyly hlášeny žádné případy předávkování přípravkem Vitaros vyžadující léčbu.

Předávkování přípravkem Vitaros může mít za následek pokles krevního tlaku, mdloby, závratě, chronické bolesti v Zvyste krevni obeh genitalii u muzu, a možné prodloužení erekce trvající déle než 4 hodiny.

Toto pak může mít za následek trvalé zhoršení erektilní funkce. Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto projevů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

7 rostlin, které zlepšují cirkulaci krve v těle včetně penisu

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud máte erekci trvající déle než 4 hodiny, ihned kontaktujte svého lékaře. Lékař může snížit dávku přípravku Vitaros a přerušit léčbu. Časté nežádoucí účinky mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů : Vy: mírná až středně těžká lokální bolestivost, pálení nebo bolest a zarudnutí penisu vyrážka.